Byggnader på Skansen

Garveriet från Vimmerby i Småland från början av 1800-talet

©Eddie Alestedt